7 warstwowy model ISO/OSI

 

 

OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to zdefiniowany przez organizacje ISO oraz ITU-T standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Model OSI jest traktowany jako model odniesienia dla większości rodzin protokołów komunikacji. Najpopularniejszy to model OSI-RM (ang. OSI Reference Model). Podstawowym założeniem modelu jest podział systemów sieciowych na 7 całkowicie niezależnych warstw (ang. layers).

 

 

7

Warstwa aplikacji

Warstwy wyższe

6

Warstwa prezentacji

5

Warstwa sesji

4

Warstwa transportowa

Warstwy niższe

3

Warstwa sieci

2

Warstwa danych

1

Warstwa fizyczna

 

Opis warstw