Topologie LAN

Zalety

Wady

Magistrali (bus)

 • małe użycie kabla
 • brak dodatkowych urządzeń (koncentratory, switche)
 • niska cena sieci
 • łatwość instalacji
 • awaria pojedynczego komputera nie powoduje unieruchomienia całej sieci
 • trudna lokalizacja usterek
 • tylko jedna możliwa transmisja w danym momencie (wyjątek: 10Broad36)
 • potencjalnie duża ilość kolizji
 • awaria głównego kabla powoduje unieruchomienie całej domeny kolizji
 • słaba skalowalność

Pierścienia (ring)

 • małe zużycie przewodów
 • możliwość zastosowania łącz optoelektronicznych, które wymagają bezpośredniego nadawania i odbierania transmitowanych sygnałów
 • możliwe wysokie osiągi, ponieważ każdy przewód łączy dwa konkretne komputery
 • awaria pojedynczego przewodu lub komputera powoduje przerwanie pracy całej sieci jeśli nie jest zainstalowany dodatkowy sprzęt
 • złożona diagnostyka sieci
 • trudna lokalizacja uszkodzenia
 • trudna rekonfiguracja sieci
 • wymagane specjalne procedury transmisyjne
 • dołączenie nowych stacji jest utrudnione, jeśli w pierścieniu jest wiele stacji

Gwiazdy (star)

 • uniwersalna pod względem konfiguracji usług teleinformatycznych
 • łatwa w konserwacji i utrzymaniu
 • odporna na uszkodzenia mechaniczne
 • bardzo łatwa diagnostyka
 • bardzo małe prawdopodobieństwo awarii całości systemu
 • nadaje się do systemów o dużej prędkości przesyłania danych
 • kosztowna w realizacji z uwagi na ilość zużytych materiałów
 • konieczność korzystania z samodzielnych urządzeń aktywnych

Drzewiasta (tree)

 • stosunkowo niski koszt sieci (maksymalnie 3 porty w węźle, 2 dla korzenia a po 1 dla liści)
 • przy powiększaniu rozmiaru struktury sieci odległość pomiędzy najdalszymi węzłami rośnie logarytmicznie względem ilości procesorów
 • skomplikowana implementacja wydajnych algorytmów
 • przy dużej liczbie węzłów każda komunikacja z lewej do prawej części drzewa musi przechodzić przez korzeń, który jest tu elementem ograniczającym przepustowość - pewnym rozwiązaniem tego problemu jest zwiększenie przepustowości w połączeniach w okolicy korzenia drzewa - czego efektem jest struktura "grubego" drzewa (fat-tree)

Mieszana