Zestaw protokołów

Firma, która zaczęła ich użycie

Data powstania

Zastosowanie

ICP/IP

 

 

IP (ang. Internet Protocol) to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.

 

Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. W przypadku protokołu IP, przed rozpocząciem transmisji, nie jest zestawiana wirtualna sesja komunikacyjna pomiędzy dwoma hostami, które nie komunikowały się ze sobą wcześniej.

 

Protokół IP jest protokołem zawodnym - nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, nie zostaną sfragmentowane, czy też zdublowane, a ponadto mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest zapewniania przez protokoły warstw wyższych, znajdujących się w hierarchii powyżej warstwy sieciowej.

NetBIOS i NetBEUI

IBM

NetBEUI – 1985 r.

NetBIOS spełnia następujące założenia:

  • wszystkie stacje w danej sieci traktowane są jednakowo
  • aplikacje nie zajmują sie szczegółami transportu
  • usługi nie zależą od tego jak sieć została zrealizowana sprzętowo
  • istnieje wsparcie dla nazw "przyjaznych" - nie ma potrzeby posługiwania się adresami

 

NetBEUI jest wyłącznie protokołem transportu sieci LAN dla systemów operacyjnych Microsoft. Nie jest trasowany. Dlatego jego implementacje ograniczają się do warstwy 2, w których działają wyłącznie komputery wykorzystujące systemy operacyjne firmy Microsoft.

 

Zalety korzystania z protokołu NetBEUI są następujące:

 

  • Komputery korzystające z systemów operacyjnych lub oprogramowania sieciowego firmy Microsoft mogą się komunikować. NetBEUI jest w pełni samodostrajającym się protokołem i najlepiej działa w małych segmentach LAN.
  • Ma minimalne wymagania odnośnie pamięci.
  • Zapewnia doskonałą ochronę przed błędami transmisji, a także powrót do normalnego stanu w razie ich wystąpienia.

 

Wadą protokołu NetBEUI jest fakt, że nie może być trasowany i niezbyt dobrze działa w sieciach WAN.

 

IPX/SPX

IPX – Novell

 

Protokół IPX znajduje się w warstwie sieciowej modelu OSI, jest także częścią stosu IPX/SPX. Bardzo popularny w latach dziewięćdziesiątych, aktualnie zastąpiony przez protokół TCP/IP. Został zastąpiony z powodu że nie posiada mechanizmów zapewniających poprawną transmisję, i nie gwarantuje, że wszystkie pakiety dotrą na miejsce.