Urządzenia aktywne i pasywne w sieci LAN

 

 

 

 

Nazwa urządzenia

Co robi

Miejsce w modelu OSI

Cena

Zdjęcie

Regenerator

(repeter)

Odbierając sygnały przepływające z jednego segmentu sieci do drugiego wzmacnia je, poprawia ich elementy czasowe i przesyła dalej. Może łączyć podsieci o różnych mediach transmisyjnych.

Warstwa fizyczna

100 zł

 

Koncentrator (hub)

Urządzenie łączące wiele urządzeń sieciowych w sieci komputerowej o topologii gwiazdy. Hub najczęściej podłączany jest do routera, zaś do huba podłączane są komputery będące stacjami roboczymi lub serwerami, drukarki sieciowe oraz inne urządzenia sieciowe. Do połączenia najczęściej wykorzystuje się kabel UTP skrętka kategorii 5.

 

Warstwa fizyczna

40 zł

 

Przełącznik (switch)

Urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej. Jego zadaniem jest przekazywanie ramek między segmentami.

 

Łącza danych

350 zł

 

Przełącznik VLAN

Służy do tworzenia wirtualnej sieci komputerowej  w ramach innej większej sieci fizycznej

Łącza danych

 

 

Most (bridge)

Urządzenia, które przesyłają ramki danych na podstawie adresów MAC.

Łącza danych

 

 

Router

Urządzenie sieciowe, które określa następny punkt sieciowy do którego należy skierować pakiet danych (np. datagram IP). Proces ten nazywa się routingiem (rutingiem) bądź trasowaniem.

Warstwa sieci

250 zł

 

 

Transceiver

Urządzenie służące do zamiany sygnału przesyłanego przez np. światłowód na kabel miedziany lub odwrotnie.